برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

دانلود رایگان کتاب چپق مقدس pdf

دانلود رایگان کتاب چپق مقدس pdf

دانلود رایگان کتاب چپق مقدس pdf

نام کتاب:(چپق مقدس)
هفت آیین سرخپوستی اوگ لالا سو به روایت گوزن سیاه
یکی از نمادهای زیاد مهم در وسط بومیان آمریکا که کاربردهای دینی و قومی زیادی دارد، چپق مقدّس است.(چپق مقدس)به اعتقاد آنان کل معنای وجود انسانی با این نماد پیوند خورده است.(چپق مقدس)درباره ی منشأ اعتقاد به چپق مقدّس در بین قبایل مختلف سخنان زیادی است، امّا کل ی آنها درمنشأ الهی این مظهر اشتراک دارند. برای نمونه، برخی از تیره ها بر آن اند که خاک رسی که با آن چپق می سازند،…