برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

دانلود تحقیق آشنایی با اتوماسیون اداری

دانلود تحقیق آشنایی با اتوماسیون اداری

دانلود تحقیق آشنایی با اتوماسیون اداری

این تحقیق بصورت Word و با موضوع آشنایی با اتوماسیون اداریانجام گرفته است.تحقیق برای رشته های مدیریت مناسب است و در 15صفحه می باشد. می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید.
فهرست مطالب

تعریف اتوماسیون اداری.. 1

ضرورت اتوماسیون اداری.. 1

چگونگی ارتباط اتوماسیون اداری با اطلاعات مدیریت… 2

کاربردهای اتوماسیون اداری.. 2

سيستم هاي اتوماسيون اداري.. 3

اهميت اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي…..