برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc

مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس   ucpو ucc

مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc

مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc
مقـــدمه
الف- طرح مساله
این پایان نامه در صدد آن است که ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی اعم از داخلي يا بين المللي را تبیین نموده، مشخص نماید پس از گشايش چه جنبه هاي حقوقي ای ممكن است بر آن حادث گردد و قانون حاكم بر آن كدام است و چنانچه اختلافی در این میان روی دهد توسط چه مرجعی باید حل و فصل گردد؟
بدون شک انجام تعهدات قراردادی از مهمترین اهداف هر قرارداد است. در روابط قراردادی داخلی یک کشور به…