برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

آموزش تحلیل شبکه در GIS

آموزش تحلیل شبکه در GIS

آموزش تحلیل شبکه در GIS

آموزش تحلیل شبکه در GIS
آموزش تحلیل شبکه در GIS
آموزش تحلیل شبکه در GIS
17 صفحه

سیستم های اطلاعات جغرافیایی یکی از مهمترین ابزارهای است که به کمک آن می‌توان تحلیل های مکانی بسیاری را انجام داد. تحلیل شبکه (Network Analyst) در GIS یکی از ابزار های مهم و کاربردی و از تولیدات شرکت ESRI است که در تحلیل های مکانی بر روی شبکه معابر از اهمیت بالای برخوردار است در این محیط بسیاری از تحلیل ها در ارتباط با شبکه معابر به لحاظ دسترسی، تعیین بهترین مسیر، مکان یابی،…