برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

جزوه کامل درون یابی در GIS

جزوه کامل درون یابی در GIS

جزوه کامل درون یابی در GIS

جزوه کامل درون یابی در GIS
در محاسبات عددی، درون‌یابی روشی است برای یافتن مقدار تابع درون یک بازه، زمانی که مقدار تابع در تعدادی از نقاط گسسته معلوم است. یافتن مقدار تابع در خارج از این بازه را برون‌یابی گویند که عموماً از روش‌های مشابهی برای هر دو استفاده می‌شود. در بسیاری از کاربردها در مهندسی و علوم پایه تعدادی نقاط معلوم در دسترس است، مانند داده‌های به دست آمده از آزمایش و یا نمونه‌برداری. در چنین مواردی سعی می‌شود تابعی…