برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

نقشه های GIS حوزه آبخیز شاهرود قزوین

نقشه های GIS حوزه آبخیز شاهرود قزوین

نقشه های GIS حوزه آبخیز شاهرود قزوین

نقشه های GIS حوزه آبخیز شاهرود قزوین
نقشه های GIS حوزه آبخیز شاهرود قزوین
نقشه های GIS حوزه آبخیز شاهرود قزوین
نقشه های GIS حوزه آبخیز شاهرود قزوین
 
 

 

رودخانه شاهرود با طول 175 کیلومتر، از پیوستن آب دو رود طالقان‌ رود و الموت رود در روستای شیرکوه تشکیل می‌شود. این رود با جهت شرقی- غربی از منطقه الموت استان قزوین و شهرستان طالقان استان البرز گذشته و پس از دریافت حدود 35 شاخه فرعی، در محل سد منجیل به دریاچه سد سفیدرود…