برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

نقشه های GIS شهر و شهرستان گلپایگان

نقشه های GIS شهر و شهرستان گلپایگان

نقشه های GIS شهر و شهرستان گلپایگان

شهرستان گلپایگان یکی از شهرستان‌های استان اصفهان در مرکز ایران است. این شهرستان دارای پیشینه تاریخی می‌باشد. گلپایگان را در ایران باستان وردپاتکان (سرزمین گل سرخ) می‌خواندند. امروز این شهرستان مهمترین شهرستان غرب استان اصفهان می‌باشد.
 
داده های شهرستان گلپایگان
نقشه های موجود در این فایل برای شهرستان گلپایگان

ایستگاه های باران سنجی
مرز سیاسی شهرستان
موقعیت شهر ها
موقعیت ایستگاه های هواشناسی
موقعیت روستاه ها
نقشه زمین…