برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

پاورپوینت ساختار داده ها در GIS

پاورپوینت ساختار داده ها در GIS

پاورپوینت ساختار داده ها در GIS

پاورپوینت ساختار داده ها در GIS
پاورپوینت ساختار داده ها درGIS
52 اسلاید

در این فایل به بررسی انواع ساختار داده ها در GIS پرداخته شده است.
انواع ساختار داده های فضایی در GIS:
ساختار برداری VECTOR
ساختار رستری RASTER
فهرست مطالب:
انواع ساختار داده های فضایی در GIS
نمایش ساختار های رستری و برداری
ویژگی های ساختار یا مدل برداری
ساختار رستری
تبدیل ساختار برداری به رستری و برعكس
مقایسه ساختار رستری و برداری
ساختارپایگاه داده ها
 
 …