برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

ترفند شمارش عناصر در jQuery