برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

آسيب شناسي روايات تفسيري در تفسير الميزان

آسيب شناسي روايات تفسيري  در تفسير الميزان

آسيب شناسي روايات تفسيري در تفسير الميزان

آسيب شناسي روايات تفسيري در تفسير الميزان
مقدمه
دانش تفسير و روايات تفسيري پيشينه‌اي به قدمت نزول وحي دارند .متأسفانه روايات تفسيري همچون ساير روايات، در گذر زمان با آسيب‌هايي روبرو شده‌اند؛ در برخي از اين روايات، ‌اسانيد به آفاتي چون حذف يا ضعف مبتلا گشته و در مواردي نيز اشكالات متني و محتوايي به روايات ضربه زده است.
ظهور جريان‌ها و رويدادهاي تلخ و ناگوار در تاريخ حديث و تفسير، همچون؛ ماجراي منع نگارش حديث در عهد خلفا، نفوذ…