برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

ارزیابی کتابهای زبان انگلیسی تخصصی دانشگاهی براساس اصول شیوه نوین Post method

ارزیابی کتابهای زبان انگلیسی تخصصی دانشگاهی براساس اصول شیوه نوین Post method

ارزیابی کتابهای زبان انگلیسی تخصصی دانشگاهی براساس اصول شیوه نوین Post method

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :
سال انتشار : 1394
نویسنده
یلدا هومن – فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
چکیده
هدف تحقیق حاضر ارزیابی کتابهای زبان انگلیسی تخصصی دانشگاهی براساس اصول شیوه نوین) Post method ( در میان زبان آموزان واساتید زبان دانشگاههای آزاد اسلامی واحد زاهدان ،دانشگاه سیستان وبلوچستان و مرکز تربیت معلم استان سیستان وبلوچستان میباشد. ابزار گرداوری اطلاعات شامل یک پرسشنامه 53 سوالی براساس ده اصل شیوه نوین…