برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

افتراء و نشر اکاذیب و تفاوت آنها

افتراء و نشر اکاذیب و تفاوت آنها

افتراء و نشر اکاذیب و تفاوت آنها

در قانون حمورابي كه ازقديمي‌ترين قوانين بشري است چهار مورد براي افتراء بيان شده است افترا به عمل مستوجب اعلام ، افتراء به جادوگري ، افتراء به سرقت ، افتراء به عمل خلاف عفاف اسناد دهنده‌ي اعمال فوق بعد از عجز از اثبات نسبتي كه……