برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

بازشناسي تأثير اخلاط وامزاج اربعه در بروز جرم

بازشناسي تأثير اخلاط وامزاج اربعه در بروز جرم

بازشناسي تأثير اخلاط وامزاج اربعه در بروز جرم

بازشناسي تأثير اخلاط وامزاج اربعه در بروز جرم
1-1- مقدمه
عصر ما، زمان اضطراب‌ها و گسیختگی‌هاست: دلهره‌های دائمی از بدیهایی که بیش از پیش ما را نگران می‌کنند، گسیختگی‌های- بیشتر اخلاقی تا مادی- انسان را به خشکسالی تدریجی عواطف و قحطی فضائل بشری انجامیده است. انسان امروز در خطر غرق در این نگرانی‌هاست و تنها امید به رهائی از آنچه در دایره زمان با تارهای رنج و زشتی بافته‌اند روشنابخش زندگانی اوست.این امید به حقیقت دلبستگی به…