برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

بررسي احكام فقهي و حقوقي اسقاط جنين.

بررسي احكام فقهي و حقوقي اسقاط جنين.

فایل در ۴۸ صفحه قرار دارد که ۵ صفحه در توضیحات قرار دادیم.
بررسي احكام فقهي و حقوقي اسقاط جنين.
حجه السلام و المسلمين خليل قبله اي
در اين مقاله عنوان (جنايت) از نظر لغوي قوانين عرفي و شريعت اسلامي مورد بررسي قرار گرفته است. گفتار نخست بحث به حكم تكليفي سقط جنين ؛ يعني حرمت اختصاص دارد و با استفاده از منابع فقهي و كلمات فقها حكم حرمت اثبات شده است. در گفتار دوم مساله اثبات ديه يا قصاص بر جاني مورد بحث قرار گرفته است و در گفتار سوم به طور مفصل به…