برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

بررسي تطبيقي تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران و آمريكا

بررسي تطبيقي تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران و آمريكا

بررسي تطبيقي تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران و آمريكا

چكيده
موضوع این پایان‌نامه، «بررسي تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران و آمریکا» است. در پایان‌نامه پيش رو كه بر پايه مطالعه تطبیقی است، هدف آن است که تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران كه بر پايه نظام حقوقي مدون است با نظام حقوقي كشوري كه در آن نظام حقوق عرفي (كامن‌لا) حكم‌فرماست، مورد قياس واقع شود. اين بررسي از نگاه تعهدات قراردادي، قانوني و عرفي مورد توجه واقع شده است. پس از شناخت كلي از مفهوم وكالت، وكيل دعاوي و بررسي آن در دو…