برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

بررسي تطبيقي جايگاه حقوقي احزاب در ايران ، مصرو عراق

بررسي تطبيقي جايگاه حقوقي احزاب در ايران ، مصرو عراق

بررسي تطبيقي جايگاه حقوقي احزاب در ايران ، مصرو عراق

بررسي تطبيقي جايگاه حقوقي احزاب در ايران ، مصرو عراق
 
1-1- مقدمه
احزاب در واقع از ابتکارهای نظام های سیاسی مدرن هستند. امروزه همه نظام های سیاسی، خود را نیازمند احزاب می دانند؛ زیرا عمده ترین نهاد برای برخورد با تضادهای موجود در این جوامع به حساب می آیند. به عبارت دیگر احزاب سیاسی می توانند با دو کارکرد مهم در خدمت نظام سیاسی باشند: 1. به تضادهای موجود در جامعه مشروعیت بخشند و جایگاه آن ها را در مناقشه عمومی مشخص کنند؛ 2. می توانند از طریق…