برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

بررسي خشونت عليه زنان و راهكارهاي پیشگیری از ان

بررسي خشونت عليه زنان و راهكارهاي پیشگیری از ان

بررسي خشونت عليه زنان و راهكارهاي پیشگیری از ان

چكيده
زنان نيمي از جامعه ايران را تشكيل داده اند از سويي به جهت پاره اي مناسبات اجتماعي نقش زنان نسبت به مردان در تربيت فرزندان از اهميت بالايي برخوردار است و اگر بخواهيم منصفانه به موضوع بنگريم نقش آنان در استحكام نظام خانواده نيز از مردان برتر است اما در جامعه همواره مورد ظلم و تعدي مردان واقع شده و حقوق آنان ناديده انگاشته شده است .حتي وضعيت پا را فراتر از اين نهاده و قوانيني كه به جهت حمايت از آنان وضع شده كه اغلب توسط مردان تدوين…