برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

بررسي نظام حقوقي بين المللي حاکم بر حمايت از مهاجران

بررسي نظام حقوقي بين المللي حاکم بر حمايت از مهاجران

بررسي نظام حقوقي بين المللي حاکم بر حمايت از مهاجران

چکيده
بررسي نظام حقوقي بين المللي حاکم بر حمايت از مهاجران
مهاجران موضوع اصلي شاخه جديدي از حقوق بين الملل به نام حقوق بين الملل مهاجرت مي باشند. براساس تعريف سازمان ملل متحد کساني که در کشوري غير از کشور متبوع خود به قصد اقامت براي مدتي بيش از دوازده ماه استقرار مي نمايند مهاجر مي باشند. علل اصلي مهاجرت ها عوامل دافعه و جاذبه در کشورهاست. مهاجرت ابعاد مثبت و منفي بسياري براي کشورها دارد. از يکسو مهاجران مي توانند براي کشورها سودمند باشند…