برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

بررسی اشتباه در حقوق کیفری ایران(حال و آینده)

بررسی اشتباه در حقوق کیفری ایران(حال و آینده)

بررسی اشتباه در حقوق کیفری ایران(حال و آینده)

چکیده
همواره، موضوع مسئوولیت جاهل، مورد بحث فقها و حقوقدانان، بوده و می­باشد. این که محدوده مسئوولیت فرد جاهل به حکم، در نظام حقوقی و فقهی ایران، چقدر است، مسأله بسیار مهم و تأثیرگذاری، در روابط میان اشخاص تلقی می شود. فقها و حقوقدانان، نظرات متفاوتی، در مورد محدوده مسئوولیت شخص جاهل دارند. اما يکي از اصول مسلم و جا افتاده در نظام قضايي اين است که جهل به قانون رافع مسئووليت کیفری نميباشد. مصوبات مجلس شوراي اسلامي پس از گذشت مواعد قانوني…