برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

بررسی تطبیقی وجودشناسی نزد افلاطون و ارسطو

بررسی تطبیقی وجودشناسی نزد افلاطون و ارسطو

بررسی تطبیقی وجودشناسی نزد افلاطون و ارسطو

بررسی تطبیقی وجودشناسی نزد افلاطون و ارسطو
مقدمه
الف – تعریف مسأله و تبیین موضوع:
در فلسفه یونان باستان، مسأله وجود از جایگاه ویژه ای برخوردار است.کمتر اندیشمند وصاحب نظری از آن دوران را می توان یافت که به این مهم نپرداخته باشد ولی افلاطون اولین فیلسوف یونان است که نظریات خود پیرامون وجود را در قالب یک نظام منسجم مطرح ساخت. اگر چه نزد افلاطون وجود بنیادی ترین موضوع پژوهش فلسفی است اما این ارسطو بود که با موضوع قرار دادن «موجود بماهو…