برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

بررسی جايگاه عمل نوعاً كشنده در توصيف قتل در حقوق كيفري ايران و انگليس

بررسی جايگاه عمل نوعاً كشنده در توصيف قتل در حقوق كيفري  ايران و انگليس

بررسی جايگاه عمل نوعاً كشنده در توصيف قتل در حقوق كيفري ايران و انگليس

چکیده :
شریعت اسلام همیشه اعمال را مقارن با قصد می داند و برای هر انسانی سهمی از نیت او قرار می دهد وبه همین جهت هنگام اثبات مسئولیت برای مجرم، تنها به جرم نمی نگرد بلکه ابتدا به جرم و بعد به قصد مجرم توجه می کند و بر این اساس مسئولیت مجرم را مترتب می سازد، از نظر حقوق سوء نیت، اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا می باشد. قصد به قصد با سبق تصمیم و قصد ساده تقسیم می شود که در قصد با سبق تصمیم بین ارتکاب فعل و تفکر مجرمانه فاصلۀ زمانی…