برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

بررسی فقهی و حقوقی مبنای اعمال خیار

بررسی فقهی و حقوقی مبنای اعمال خیار

بررسی فقهی و حقوقی مبنای اعمال خیار

مقدمه
از آن هنگام كه بشر به زندگي اجتماعي روي آورد، براي رفع نيازهاي خود و تأمين مايحتاج زندگي به معامله و داد و ستد با ديگران پرداخت، همپاي تحول در ساير بخش‌هاي زندگي و به موازات تغيير و ازدياد نيازهاي بشري، معاملات نيز دستخوش دگرگوني و تحول شده و اقسام مختلفي از قراردادها ايجاد شده‌اند. به گونه‌اي كه هر قرارداد شرايط خاصي داشته كه آن را از ساير قراردادها متمايزمي‌ساخت. با گذر از عصر رنسانس در مغرب زمين و وقوع انقلاب صنعتي به…