برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

بررسی مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان

بررسی مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان

بررسی مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان

چکيده
پژوهش حاضر نگاهي انسان دوستانه با توجه به رعايت موازين حقوق به مجازات شايع جامعۀ امروزي ما (حبس) دارد. در ابتداي آن ضمن آشنايي با اين مجازات، تاريخچه و اهداف اين مجازات، با نقش اين مجازات در پيشگيري از وقوع جرم و نقش جرم زايي اين مجازات آشنا مي‌گرديم. سپس با برخي جنبه‌هاي انساني مجازات حبس شامل تفكيك و طبقه بندي، تغذيه و غذاي مصرفي، اشتغال و حرفه آموزي، امور آموزشي، تفريحي، ورزشي و بهداشتي زندانيان آشنا شده و به بررسي و تطبيق اين…