برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

بررسی پیشگیری از بزهکاری در اندیشه امام علی (ع)

بررسی پیشگیری از بزهکاری در اندیشه امام علی (ع)

بررسی پیشگیری از بزهکاری در اندیشه امام علی (ع)

چکیده
یکی از اندیشه­هایی که نظام کیفری ایران از آن تاثیر پذیرفته، اندیشه­های امام علی (ع) است. رجوع به اندیشه­ و سیره­ی آن امام و تطبیق آن با قوانین و مقررات ایران، گویای آن است که پیشگیری از جرم به­عنوان یکی از اجزای مهم نظام­ کیفری ایران رگه­هایی از این اندیشه را با خود دارد. با توجه به این موضوع در رساله کنونی به پیشگیری از جرم از منظر آن حضرت پرداخته شده و زوایای مختلف آن در قالب سه فصل مستقل، تبیین شده است؛ بدین نحو که در فصل…