برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل ونقل دریایی

تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل ونقل دریایی

تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل ونقل دریایی

تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل ونقل دریایی
مقدّمه:
اگرچه تئوری قوّه قاهره، نخستین بار در حقوق فرانسه و در کد ناپلئون پیش­بینی شده و سپس الهام­بخش قانون مدنی ایران در موارد راجع به قوّه قاهره بوده است، امّا باید ادّعا کرد، مشابه این تأسیس حقوقی را می­توان در سیستم­های حقوقی روم و حقوق اسلام مشاهده کرد.
در یونان باستان، معاهدات صلح را برای مدّت معیّنی منعقد می­کردند، تا در صورت لزوم و بروز حوادث غیر قابل پیش­بینی، در…