برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

تحقيق در باره بحران اشتغال در افغانستان 50 ص

تحقيق در باره بحران اشتغال در افغانستان 50 ص

تحقيق در باره بحران اشتغال در افغانستان 50 ص

بودا در افغانستان تخريب نشد، از شرم فرو ريخت.
 
چنانچه اين مقاله را به طور كامل بخوانيد حدود يك ساعت از وقت شما را خواهد گرفت. در همين يك ساعت، حداقل 12 نفر ديگر در افغانستان از جنگ و گرسنگي مي ميرند و 60 نفر ديگر از افغانستان آواره كشور هاي ديگر مي شوند. اين مقاله در توضيح علت اين مرگ و آوارگي است. اگر اين موضوع تلخ خيلي به زندگي شيرين شما مربوط نيست، از خواندن آن منصرف شويد.
 
جايگاه افغانستان در ذهنيت مردم كرة زمين
در سال 2000 در جشنوارة…