برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

تحقیق اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤيت هلال

تحقیق اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤيت هلال

تحقیق اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤيت هلال

اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤيت هلال……………………………………………………………………….. 4
پيشينه بحث…………………………………………………………………………………………………………………… 5
نظريه مشهور……………………………………………………………………………………………………………………. 6
نظر فقهاى عامه……………………………………………………………………………………………………………….. 15
خلاصه ديدگاهها………………………………………………………………………………………………………………. 16
معيار…