برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

تحقیق در مورد پيشرفت صنعتي جوامع و ارتباط آن با جرم (فرمت word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 28

تحقیق در مورد پيشرفت صنعتي جوامع و ارتباط آن با جرم (فرمت word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 28

تحقیق در مورد پيشرفت صنعتي جوامع و ارتباط آن با جرم (فرمت word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 28

تحقیق در مورد پيشرفت صنعتي جوامع و ارتباط آن با جرم (فرمت word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 28
فهرست مطالب
مقدمه
مبحث اول- بررسي مفاهيم
الف. پيشرفت و توسعه
ب. پيشرفت و توسعه صنعتي
ج. جرم
1- تعريف جرم شناختي
2- تعريف قانوني
3- تعريف فقهي
4- تعريف روانشناختي
انسان و جرم
مبحث دوم- پيشرفت صنعت و تاثيرات آن بر افزايش جرايم
1- انفعال انسان ها در برابر تکنولوژي و گرايش به بزهکاري
2- تنزل اخلاق و تاثر آن از پيشرفتهاي صنعتي جوامع
3- گسترش فقر به موازات…