برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

تحقیق مفهوم ديه (قصاص) در اسلام

تحقیق مفهوم  ديه (قصاص) در اسلام

تحقیق مفهوم ديه (قصاص) در اسلام

مقدمه
الف) بيان موضوع و انگيزه انتخاب آن
ب) سوالات
ج) فرضيات
د) سابقة پژوهش
ه) روش تحقيق
و) محدوديت‌ها
ز ) خلاصه و چكيده
ح) عبارات اختصاري
 

بخش اول: ديه (تعاريف و مفاهيم و سابقه پيدايش)
 
فصل اول: تعريف ديه
مبحث اول: معناي لغوي ديه
مبحث دوم: معناي اصطلاحي ديه
گفتار اول: مفهوم فقهي ديه
گفتار دوم: مفهوم حقوقي ديه
گفتار سوم: مفهوم قانوني ديه
فصل دوم: سابقة پيدايش ديه
مبحث اول: سابقة پيدايش ديه درجهان
مبحث دوم: سابقة پيدايش ديه در…