برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

تحقیق ‌‌ قاچاق کالا و روش‌های مبارزه با آن

تحقیق ‌‌ قاچاق کالا و روش‌های مبارزه با آن

تحقیق ‌‌ قاچاق کالا و روش‌های مبارزه با آن

چکیده
در پدیده قاچاق کالا عوامل متعدد و پیچیده ای دخالت دارند که بعضی از آن ها به مسائل اقتصادی و اجتماعی و برخی نیز به قوانین و عملکرد برنامه ریزان بستگی دارد. قاچاق کالا آثار نامطلوب بر ارکان اقتصادی و مالی جامعه باقی می گذارد و باعث نابودی طرح های مالی و تخصصی منابع می شود. قاچاق کالا گاهی مواقعی صنایع را به تعطیلی می کشاند. قاچاقچیان با استفاده اسناد جعلی و مشخصات ساختگی اقدام به قاچاق کالا می نمایند و در این راه از تمام ابزار استفاده می…