برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران

جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران

جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران

چکیده: جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران
یکی از اولین نمونه های توجه مثبت به تعریف روزنامه نگار در جهت تامین حقوق و امتیازات حرفه ای همکاران تحریریه ای مطبوعات و خبرگزاری ها و بخش های خبری رادیویی و تلویزیونی در ایران را می توان در اقدام سندیکای نویسندگان و خبرنگاران ، برای امضای نخستین پیمان دسته جمعی کار بین این سندیکا و موسسات بزرگ مطبوعاتی وقت، که در اواخر سال 1354 صورت گرفت، جست و جو کرد، که در تاریخ 16 دی ماه 1354 به امضاء…