برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلودبررسی ازدواج موقت در حقوق ايران با تاكيد بر قانون جديد حمايت از خانواده

دانلودبررسی ازدواج موقت در حقوق ايران با تاكيد بر قانون جديد حمايت از خانواده

دانلودبررسی ازدواج موقت در حقوق ايران با تاكيد بر قانون جديد حمايت از خانواده

چکیده
ازدواج موقت نهادی است که در فقه اسلامی به آن پرداخته شده و همچنين در قرآن کریم بدان اشاره گردیده که هدف اصلی آن کنترل غریزه جنسی در مسیر شرعی و صحيح بيان شده است و در مواقع عسرت و اضطرار پیشنهاد میگردد .قانون‌گذار ایران که به تاسی از فقه اسلامی به وضع قوانین می­پردازد ازدواج موقت را به رسميت شناخته است. در تحقیق حاضر که با عنوان ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جديد حمایت از خانواده مصوّب 91 مي‌باشد از روش توصیفی…