برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود بررسي شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل

دانلود بررسي شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل

دانلود بررسي شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل

 
چکيده :
براي اين که يک واحد جغرافيايي يا سياسي به يک دولت تبديل شود مي‌بايست معيارهاي کنوانسيون مونته ويدئو و ماده4 منشور ملل متحد را احراز نمايد. کنوانسيون 1933 مونته ويدئو پايه گذاري ملاک دولت بودن در حقوق بين الملل را مشخص نمود هر چند اين کنوانسيون منطقه‌اي است، اما اين معيارها جنبه بين‌المللي يافته‌اند. براي دولت بودن چهار ملاک را بيان نموده است، اول آن که واحد بايد قلمرو مشخص و تعريف شده داشته باشد، دوم اينکه داراي جمعيت…