برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود بررسی آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

دانلود بررسی آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

دانلود بررسی آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

چکیده
 آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری
 دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد کنترل قضایی در سیستم حقوق اداری ایران وظیفه دارد تا در صورت بروز هر کدام از موارد احصاء شده در ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بررسی تصمیمات اداره اقدام نماید. شدیدترین ضمانت اجرایی که دیوان می تواند به منظور کنترل قضایی تصمیمات اداری و عدول این دسته از تصمیمات از چارچوب های پیش بینی شده اختیار کند ابطال این دسته از تصمیمات است. از آغاز…