برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود بررسی مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر در حقوق ایران

دانلود بررسی مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر  در حقوق ایران

دانلود بررسی مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر در حقوق ایران

چکیده
معبر به معنی محل عبور می‌باشد و در معناي اصطلاحي به محلی اطلاق می‌گردد که از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود. معبر در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری ایجاد می‌گردد. سد معبر به هر فعل و ترك فعلي اطلاق می‌گردد که باعث مسدود شدن معابر عمومی می‌گردد به صورتی که عبور و مرور از آن ها به طور دائم یا موقت غیرممکن گردد. هر فردي مي تواند به طور مشروع تا جايي كه عمل وي باعث اضرار به غير نگردد از معابر عمومي استفاده نمايد…