برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود بررسی مسئوولیت جزائی ناشی از انتقال بیماری ایدز توسط مبتلایان به آن

دانلود بررسی مسئوولیت جزائی ناشی از انتقال بیماری ایدز  توسط مبتلایان  به آن

دانلود بررسی مسئوولیت جزائی ناشی از انتقال بیماری ایدز توسط مبتلایان به آن

چکیده
این پایان نامه به بررسی مسئولیت کیفری ناشی از انتقال بیماری ایدز می پردازد. برای این منظور از روش تحقیقی،مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی بهره برده شده است.علوم به کار گرفته شده برای دستیابی به اهداف این پایان نامه عبارتند از:علوم پزشکی و حقوق جزا.
مسئولیت کیفری ناشی از ایدز یکی از مشکلات اساسی جامعه امروزی به شمار می آید. در قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392) نیز به این امر در قانون 492 و 493 پرداخته شده است.
با توجه به این که این مسئله یکی از…