برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود بررسی مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

دانلود بررسی مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

دانلود بررسی مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

چکیده
در جهان امروز که دنياي ارتباطات به سرعت در حال رشد و گسترش است ، ارتباط با کافران از مسايل اجتناب ناپذير است و بر دانشمندان علوم اسلامي لازم است که ابعاد اين موضوع را مورد توجه قرار داده و به پرسش هاي نو پيداي آن پاسخ دهند.
يکي از مهمترين مسايل مربوط به اين موضوع ازدواج با غير مسلمانان است که از مسائل ريشه دار در فقه اسلامي است و در دوره تدوين فقه و عصر استنباط نيز همواره مورد توجه فقها و دانشمندان شيعه و سنّي بوده است. در عصر حاضر با…