برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود بررسی مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین

دانلود بررسی مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین

دانلود بررسی مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین

 
 

چکیده
با وجود توجه بشر به اين مسئله در طول تاريخ، متأسفانه در خصوص خود جنين و حقوق و منافع او توجه كافي به عمل نيامده و همواره جهت حمايت از انسانهاي كامل در جوامع مختلف قانونهاي متنوعي تدوين گشته و سعي شده به تمام آزاديها و حقوق و منافع او در زندگي اجتماعي توجه شود؛ اما تاكنون نسبت به حقوقي كه جنين دارد، يا بايد داشته باشد، تحقيقات جامع و كاملي صورت نپذيرفته است. در حالي كه وظيفه انسان در قبال موجودي كه روح الهي در…