برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود مجموعه اموزشی زبان انگلیسی در سطح مقدماتی همراه با فایل صوتی و کتاب کار

دانلود مجموعه اموزشی زبان انگلیسی در سطح مقدماتی همراه با فایل صوتی و کتاب کار

دانلود مجموعه اموزشی زبان انگلیسی در سطح مقدماتی همراه با فایل صوتی و کتاب کار

دانلود مجموعه اموزشی زبان انگلیسی در سطح مقدماتی همراه با فایل صوتی و کتاب کار
محتوای مجموعه:
Students Book     تعداد  صفحه: 146      همراه با فایل صوتی
Interchange زرد
 
 
Teacher Resource Book   تعداد صفحه: 81    همراه با فایل صوتی
Interchange زرد

محتوا:
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iuListeningU i t s l t o l 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 -16GrammarUnits 1 to 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..I ?-32Vocabulary LogsUnitsltol6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3…