برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود مقاله اصل44قانون اساسي

دانلود مقاله اصل44قانون اساسي

دانلود مقاله اصل44قانون اساسي

دانلود مقاله اصل44قانون اساسي
 
مقدمه: مباحثي كه در خصوص اصل 44 قانون اساسي مطرح ميشود مربوط به ساختار آن نيست ومطلب مورد بحث ابلاغيه رهبرمعظم انقلاب پيرامون قانون اساسي است . اصل44قانون اساسي وظيفه دارد فعاليتهاي اقتصادي كشور را براساس قانون تعيين كند.در بررسي ها مي بايست اصل 44راشامل سه قسمت بدانيم : قسمتي كه در صدر اصل 44است قسمتي كه مرتبط با خود اصل 44است قسمتي كه در ذيل اصل 44آمده است تركيب اين سه بخش خطي مشي اقتصادي كشوررا تعيين مي…