برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود مقاله حقوق آزادی مشروط

دانلود مقاله حقوق آزادی مشروط

دانلود مقاله حقوق آزادی مشروط

دانلود مقاله حقوق آزادی مشروط
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کليات………………………………………………………………………………………………………………………. 1
گفتار اول: فرهنگ سازي کاهش مجازات حبسي………………………………………………………………….. 3
گفتار دوم: بررسي سياستهاي کيفري کاهش جمعيت زندانيها……………………………………………. 4
گفتار سوم: مجازاتهاي جايگزين حبس…………………………………………………………………………………. 15
گفتار چهارم: تحويل تاريخي آزادي…