برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود مقاله حقوق اعسار از محكوم

دانلود مقاله حقوق اعسار از محكوم

دانلود مقاله حقوق اعسار از محكوم

دانلود مقاله حقوق اعسار از محكوم
 
اعسار از نظر لغوي:
اعسار از ريشه عسر كه واژه عربي است مشتق شده است، گوقتي مي گوئيم عسر الامر يعني مطلب سخت و دشوار است و به معني سختي، عسرت و تنگدستي آمده است.
در قرآن كريم آمده است و اِن كان ذو عسره منظره الي ميسره (اگر تنگدست بود، به گشايش نگاه كنيد)
مفكهوم اصطلاحي اعسار:
در حقوق اسلام كسي كه دارائيش به اندازه بديهي او نباشد معسر مي خوانند و آن حالت را اعسار مي گويند و اگر حاكم شرع حكم بدين حالت بدهد،…