برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود کتاب رستم صولتان: مجموعه بیست طنز کوتاه

دانلود کتاب رستم صولتان: مجموعه بیست طنز کوتاه

دانلود کتاب رستم صولتان: مجموعه بیست طنز کوتاه

در حکایت های این مجموعه به شرح احوال و روحیات دو گروه از هموطنان نظر بوده است. یکی آن گروهی که با استفاده از خواب آلودگی مزمن ما، ناگهان بر خر مراد سوار شدند و امروز می تازند و از نعم دنیوی تا جای نفس باقی دارند، کام دل می گیرند. دیگری آن دسته از ترکتازان پیاده شده ای که به امید بازیافتن تتمه عزت و شوکت غیرمنقول گذشته، بر احساسات عمری خفته آزادی خود نهیبی زده و صدا را در طلب دموکراسی با فریاد آزادی خواهان درآمیخته اند. آینه ایست که در برابرشان…