برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود 16 کارتون به زبان اصلی همراه با زیر نویس انگلیسی

دانلود 16 کارتون به زبان اصلی همراه با زیر نویس انگلیسی

دانلود 16 کارتون به زبان اصلی همراه با زیر نویس انگلیسی

دانلود 16 کارتون به زبان اصلی همراه با زیر نویس انگلیسی
عناوین کارتونها:
Magic English Ch 01 – Family
Magic English Ch 02 – Lets Play
Magic English Ch 03 – My Body
Magic English Ch 04 – Country Life
Magic English Ch 05 – Its Delicious
Magic English Ch 06 – Happy Birthday
Magic English Ch 07 – Mountains
Magic English Ch 08 – Night and Day
Magic English Ch 09 – Numbers
Magic English Ch 10 – Cooking
Magic English Ch 11 – The Forest
Magic English Ch 12 -The Sea
Magic English Ch 13 – Lets Travel
Magic English Ch 14 – Colors
Magic English Ch 15 – Wild Animals
Magic English Ch 16 – Changing Seasons…