برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دلایل مشروعیت استمداد و کمک‌خواهی از اولیای الهی

دلایل مشروعیت استمداد و کمک‌خواهی از اولیای الهی

دلایل مشروعیت استمداد و کمک‌خواهی از اولیای الهی

دلایل مشروعیت استمداد و کمک‌خواهی از اولیای الهی
مقدمهتوسل یعنی واسطه قرار دادن برای رسیدن به هدف مشخصی که انسان برای دست‌یابی آن تلاش می‌کند. وسیله، گاه مادی و گاه معنوی است. گاه انسان است و گاه غیر انسان. گاه خدا است و گاه اعمال و رفتار خوب مثل نماز، روزه و غیر آن.. گاه اراده‌ی قوی،اظهار محبت و دوستی و مانند آن می‌باشد. زیرا این مطلب روشن است که در نظام توحیدی، خداوند بزرگ، جهان را با ابزار و اسباب فراوانی آفریده است. و عقیده به…