برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

راهبردهای تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضا زدایی

راهبردهای تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضا زدایی

راهبردهای تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضا زدایی

راهبردهای تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضا زدایی
1-1-شناسايي موضوع
اصلي ترين هدف از جايگزين ساختن تكنولوژي و سيستم هاي جديد به جاي روشها وسيستم هاي كهنه وقديمي، ايجاد دگرگوني و تحول در راستاي تحقق اهداف موردنظر هر سازمانی مي باشد. آنچه باعث كاربرد سيستم جديد در سازمان ها مي گردد‌، ضرورت هاي اقتصادي، اجتماعي، قضايي و غيره است كه پس از بررسي هاي دراز مدت و تجزيه وتحليل اطلاعات بدست آمده احساس نياز به تحول به عنوان یک ضرورت…