برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

زن در اسلام و جایگاه اجتماعی

زن در اسلام و جایگاه اجتماعی

زن در اسلام و جایگاه اجتماعی

زن در اسلام و جایگاه اجتماعی
مقدمهاسلام، زن را مانند مرد برخوردار از روح كامل انسانى و اراده و اختيار مى‏داند و او را در مسير تكامل كه هدف خلقت است مى‏بيند و هر دو را در يك رديف قرار داده و با خطاب يا ايّها النّاس و يا ايّها الّذين آمنوا مخاطب ساخته است.قرآن با اين خطابش زن را كه در قعر ذلّت و پستى قرارداده شده و از هرگونه حقوق فردى و اجتماعى خويش محروم بود، و به عنوان يك موجود ناقص كه فاقد روح و اراده و اختيار باشد معرّفى شده بود، به اوج…