برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

سلب مالكيت بسبب منافع عمومي در حقوق فرانسه

سلب مالكيت بسبب منافع عمومي در حقوق فرانسه

فایل در۴۰ صفحه قرار دارد که ۱۰ صفحه در توضیحات قرار دارد.
سلب مالكيت بسبب منافع عمومي در حقوق فرانسه
مقدمه
مفهوم سلب مالكيت بسبب منافع عمومي اين است كه ادارات دولتي و با شهرداري ها و همچنين موسسات ملي كه هدفشان رفع نيازمنديهاي عمومي است بتواند اموال غير منقول خصوصي (نظير زمني و ساختمان) را در مقابل پرداخت بهاي عادله به نيازمنديهاي عمومي (مثلاً توسعه و ايجاد معابر و بناهاي عمومي) اختصاص دهند. سلب مالكيت تا حدي با ملي كردن مالكيت شباهت دارد…