برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

عراق و استفاده از سلاح های شیمیایی

عراق و استفاده از سلاح های شیمیایی

فرمت فایل: ورد- Word  
مرجع فایل – قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : 18عراق و استفاده از سلاح های شیمیایی چکیده: استفادهعراقازجنگافزارهايشيمياييدرجنگعليهايراندرسهدورهمتمايزانجامشد. دورهنخست،ازآغازتهاجمبرقآسايارتشعراقبهخاكجمهورياسلاميايراندر 31 شهريورماهسال 1359(22 سپتامبر 1980) تاپايانمقطعآزادسازيمناطقاشغالي،بهويژهآزاديخرمشهر (بزرگتريننماداشغالگريارتشعراق) درسومخردادماهسال 1361…