برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

عنوان آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

عنوان آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

عنوان آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

 
چکیده 1
بیان مسأله تحقیق2
سؤالات تحقیق2
فرضیه ها2
اهداف تحقیق3
 
مقدمه4
بخش اول: انعقاد قرارداد ارفاقی6
فصل اول: کلیات8
مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن9
گفتار اول: پیشینه قرارداد ارفاقی10
الف) حقوق ایران10
ب) حقوق اسلام12
ج) حقوق غرب12
گفتار دوم: اهداف قرارداد ارفاقی15
الف) حمایت از اقتصاد کشور16
ب) حمایت از تاجر ورشکسته16
ج) حمايت از طلبکاران17
مبحث دوم: فروش و تقسيم اموال17
گفتار اول: جايگاه فروش و تقسيم…